Biblioteczka Opracowań Dżuma Alberta Camusa

Opracowania

Informacje

Biblioteczka Opracowań to seria wydawnicza prezentująca omówienia problemowe lektur szkolnych, adresowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich i podstawowych. Pozwala na lepsze zrozumienie utworów literackich, dostrzeżenie walorów artystycznych, jest też wygodną pomocą w... This album includes photographs of the most beautiful and most interesting spots in Warsaw to help you discover the unique charm of the capital. With every step, the past mixes with the present, tradition with modernity. There is the Old Town with the reconstructed Royal Castle, an imposing statue...

Cena: 2,48 2,79 zł
Dostępność: dostępny od ręki