Modernizacja - polskość - trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku

E-książki

Informacje

Termin \"modernizacja\" pojmujemy szeroko - jako przekształcenia społeczno-cywilizacyjne dziejące się na wielu poziomach. Naszym zadaniem jest poszukiwanie jej korzeni i obiektywne odtworzenie procesów z tym terminem związanych od początku XIX wieku po wybuch II wojny światowej. Interesują... Niniejsza publikacja jest pierwszą z trzech książek poświęconych czasopiśmiennictwu traktowanemu jako źródło do dziejów edukacji. Zawiera artykuły, w których zamieszczone zostały rezultaty badań nad wybranymi periodykami XIX i początków XX w. Kolejne dwa tomy dotyczyć będą...

Cena: 26,56 27,60 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie