Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża Lectorium Rosicrucianum

Ezoteryka i parapsychologia

Informacje

biuro nieruchomości kraków

Także i dzisiaj istnieją ugrupowania, które działając z inspiracji żywych sił Ducha, nie chcą niczego innego, jak tylko szczerze dążyć do Prawdy i zrealizować swoje życiowe przeznaczenie.Niniejsza książka opisuje współczesną szkołę duchową #8211; Międzynarodową Szkołę... Podręcznik biuro nieruchomości kraków składa się z 7 rozdziałów, każdy zaś jest podzielony na 3 podrozdziały, każdy z nich przeznaczony jest na realizację wnbsp;ciągu dwóch godzin lekcyjnych.Na początku każdego rozdziału zamieszczono wykaz umiejętności, które uczeń powinien opanować po zakończeniu...

Cena: 30,00
Dostępność: dostępny do tygodnia