Żyć w miłości Boga 3 Podręcznik

Gimnazjum

Informacje

adwokat katowice prawo rodzinne

Przewodnim celem kształcenia religijnego w klasie trzeciej jest ukazanie katechizowanym podstawowej zasady życia chrześcijańskiego, którą stanowi miłość. Szczególny akcent adwokat katowice prawo rodzinne położony został na problematykę poszanowania godności drugiego człowieka i poczucia odpowiedzialności za... transparentna dymnawykonana z polistyrenukąt: 60odługość: 13,5 cm

Cena: 17,62
Dostępność: dostępny do tygodnia